CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transactions on HiPEAC

Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Marcelo Cintra ; Michael O'Boyle ; Francois Bodin ; Sally A McKee
(2007)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2007-08-11. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 44820

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur