CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implicit Transactional Memory in Kilo-Instruction Processors

Enrique Vallejo ; Marco Galluzi ; Adrian Cristal ; F Vallejo ; R Beivide ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Jim Smith ; Mateo Valero
12th Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference (ACSAC07) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-11. Senast ändrad 2007-08-30.
CPL Pubid: 44819

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur