CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy and Performance Tradeoffs between Instruction Reuse and Trivial Computations for Embedded Applications

Mafijul Islam (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE International Symposium on Embedded Computer Systems (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-11.
CPL Pubid: 44815