CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FlexCore: Utilizing Exposed Datapath Control for Efficient Computing

Martin Thuresson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Magnus Björk (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE SAMOS 2007 p. 18-25. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-11. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 44814