CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exposed Datapath for Efficient Computing

Magnus Björk (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Martin Thuresson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; John Hughes (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Jonas Karlsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
2007 HiPEAC Workshop on Reconfigurable Computing (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 44813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur