CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OVERVIEW OF MODELLING OFFSHORE WAVE ENERGY CONVERTERS.

Pierpaolo Ricci ; John Fitzgerald (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Mattia Scuotto ; Rebecca Sykes
Manchester MC2 Marie Curie Conference (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-08-10.
CPL Pubid: 44807

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur