CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Investigation of black liquor pyrolysis using single droplet TGA

Joko Wintoko (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Tobias Richards (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
TAPPI Journal Vol. 6 (2007), 5, p. 9-15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-08.
CPL Pubid: 44772

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur