CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turbulent combustion of hydrogen-air mixtures

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Teaching Materials of the Second European Summer School on Hyderogen Safety, Belfast, 30 July - 8 August, 2007 Vol. 1 (2007), p. 109 pages.
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-08-07.
CPL Pubid: 44740

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur