CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Premixed Turbulent Flame as a Developing Front with a Self-Similar Structure

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Focus on Combustion Research p. 89-141. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-08-07.
CPL Pubid: 44739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Fysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur