CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Characterization of Turbulence in Premixed Flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Proceedings of the 21st International Colloquium on the Dynamics of Explosion and Reactive Systems, July 23-27, 2007, Poitiers, France Vol. CD (2007),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-07.
CPL Pubid: 44737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Fysik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur