CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of chromosome 5q31-32 and psoriasis: confirmation of a susceptibility locus but no association with SNPs within SLC22A4 and SLC22A5

Camilla Friberg ; Karin Björck ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Annica Inerot ; Jan Wahlström ; Lena Samuelsson
Journal of investigative dermatology Vol. 126 (2006), 5, p. 998-1002.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-07. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 44717

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron (2006-2009)

Ämnesområden

Dermatologi och venereologi

Chalmers infrastruktur