CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spray shape and atimization quality of an outward-opening piezo gasoline DI injector

Mikael Skogsberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Petter Dahlander (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
SAE 2007-01-1409, (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-05.
CPL Pubid: 44678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A Study on Spray-Guided Stratified Charge Systems for Gasoline DI Engines