CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predictions of Fuel and power Use for Kraft Mills with Advanced Black Liquor Cogeneration Systems

Niklas Berglin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Håkan Eriksson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Paperex´99, International Technical Conference, New Delhi, India, December 14-16, 1999 (1103-2952). (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

ISRN CTH-VOM-PB--19/99-SEDenna post skapades 2007-08-03.
CPL Pubid: 44623

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur