CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behavior of CFRP-confined concrete cylinders with a compressive steel reinforcement

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Vitauts Tamuzs ; Vilis Valdmanis
Machanics of Composite Materials (0191-5665/07/4303-0191). Vol. 43 (2007), 3, p. 191-202.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Confined concrete, Carbon-epoxy composite, Steel bar reinforcement, Strength


The publication exists also in a Russian issue, ISSN 0203-1272.Denna post skapades 2007-08-03. Senast ändrad 2009-01-16.
CPL Pubid: 44609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur