CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Filtration properties of lignin precipitated from black liquor

Fredrik Öhman (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Hans Theliander (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Poster presentations, p. 19, International Chemical Recovery Conference, Whistler, Canada, Juni 11-14, 2001 (1404-7098). (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

ISRN CTH-VOM-PB--4/01Denna post skapades 2007-08-02. Senast ändrad 2011-11-18.
CPL Pubid: 44605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur