CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermodynamic analysis of chemically recuperated gas turbines

Hicham Abdallah (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Simon Harvey (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Int. J. Therm. Sci. (2001) Vol. 40 (2001), p. 372-384.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-02. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 44603

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur