CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFC alternatives for high temperature heat pump applications - Chapter 7

Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
STI, Springer-Verlag, 1991. Heat pumps-proceedings of the 4th International Conference, pp.71-82 (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-27. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44536

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur