CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The compression-absorption cycle: a high temperature application - Chapter 6

Lena Åhlby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; David Hodgett (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
STI, Springer-Verlag, 1991. Heat Pumps-Proceedings of the 4th International Conference, pp. 59-68 (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-27. Senast ändrad 2011-12-13.
CPL Pubid: 44534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur