CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonazeotropic Mixtures as Substitutes for today´s CFC Fluids

Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Proceedings of the 3rd International Energy Agency Heat Pump Conference, Tokyo, Japan, 12-15 March 1990 p. 867-886. (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-27. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur