CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technico-economic aspects on heat transformers

Per Holmberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Karen Berntsson Munch (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Paper to be presented at Workshop on Concepts for energysavings in Heat Pumps and Refigeration Systems August 31st 1990 at The Royal Inst. of techn.,Sthlm (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-27. Senast ändrad 2007-08-02.
CPL Pubid: 44525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur