CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process integration of various types of heat pumps

Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Erik Wallin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid BHRA International Conference on Applications and Efficiency of Heat Pump Systems in Environmentally Sensitive Times, Munchen, Västtyskland. 1-3 Oktober 1990 (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-27. Senast ändrad 2007-07-27.
CPL Pubid: 44524

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur