CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpar

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid konferens Elmia Energi & Miljö 90, Jönköping.23-27 april 1990 (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-27.
CPL Pubid: 44523

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur