CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A group contribution equation of state for CFC-containing mixtures

Eva Fransson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-322640-6.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: chloroflourcarbons, mixtures, modelling, group contribution method, excess functionDenna post skapades 2007-07-27. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 44517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur