CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A viscosity model for multi-electrolyte solutions

Martin Wimby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Liu Yunda (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid XVIIIth International Congress of Refigeration Montreal, Québec, Canada, 10-17 augusti 1991 (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-27.
CPL Pubid: 44514

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur