CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Retrofit of heat exchanger networks

Annika Carlsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid 1992 IChem Research Event, University of Manchester, England, 9-10 januari, 1992 (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-27. Senast ändrad 2007-07-27.
CPL Pubid: 44510

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur