CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Absorptionsvärmepumpar och värmetransformatorer

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid 5:e Nordiske Varmepumpdage, Ljungby, Danmark, 29-31 maj 1991 (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-27. Senast ändrad 2007-07-27.
CPL Pubid: 44509

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur