CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization study of the compression/absorption cycle

Lena Åhlby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; David Hodgett (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
International Journal of Refigeration Vol. 14 (1991),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-27.
CPL Pubid: 44507

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur