CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New energy technologies in industrial processes

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid Indo-British Workshop on Industrial Energy Conservation, Pune, Indien, 6-8 februari 1991 (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-26.
CPL Pubid: 44505

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur