CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A group contribution equation of state for CFC-containing mixtures

Eva Fransson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Jean Vidal (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid XVIIIth International Congress of Refrigeration, Montreal, Québec, Canada, 10-17 augusti 1991 (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Coauthor: Jean Vidal,(Service physico-chimie appliqué Institut Francais du Pétrole B.P. 311 92506 Ruel-Malmaison Cedex FranceDenna post skapades 2007-07-26.
CPL Pubid: 44504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur