CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vapor-Liquid Equilibrium in Binary Systems of n-Pentane + Cholorodifluoromethane or + 1,1 - Difluoroethane

Eva Fransson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Alain Barreau (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Jean Vidal (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Journal of Chemical & Engineering Data Vol. 37 (1992),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Coauthor: Alain Barreau and Jean Vidal (Institut Francais du Pétrole, 1,4 Avenue de Bois-P´reau, Ruel-Malmaison, FranceDenna post skapades 2007-07-26. Senast ändrad 2007-07-26.
CPL Pubid: 44501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur