CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NH3/H2O-LiBr as working fluid for the compression/absorption cycle

Lena Åhlby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; David Hodgett (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Reinhard Radermacher (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Review International Froid Vol. 16 (1993), 4,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Coauthor: Reinhard Radermacher (Center for Enviromental Energy Engineering, University of Maryland, Maryland, USA)Denna post skapades 2007-07-26. Senast ändrad 2007-07-26.
CPL Pubid: 44499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur