CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Conductivity of Gaseous Mixtures in Foams - An Evaluation of Existing Calculation Methods

Pollyanna Wan (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
1992.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-26. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur