CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design Better Heat Exchanger Network Rerofits

Annika Carlsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Chemical Engineering Progress (1993)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-26. Senast ändrad 2009-11-16.
CPL Pubid: 44488

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur