CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Viscosity and density of aqueous solutions of LiBr, LiC1, ZnBr2, CaC12 AND LiNo3. Part 2 - Single Salt Solutions

Martin Wimby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Journal of Chemical Engineering Data Vol. 39 (1994), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-26. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 44486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur