CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

State and Transport properties of high temperature working fluids and nonazeotropic mixtures. Final Report Part C

Krister Ström (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
1992.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2011-12-19.
CPL Pubid: 44483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur