CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

State and transport properties of high temperature working fluids and nonazeotropic mixtures. Final Report Part A

Krister Ström (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
1992.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2012-02-14.
CPL Pubid: 44481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur