CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process integration of heat pumps and cogeneration systems

Erik Wallin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Jan Strömberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid Workshop on Process Integration, International Experiences and Future Opportunities, IEA Workshop, Göteborg 28-29 januari 1992 (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2009-11-16.
CPL Pubid: 44480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur