CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Factors of importance in cycle performance estimations

Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at the International Seminar on Heat Transfer, Thermophysical Properties and Cycle Performance of Alternative Refrigerants Kitakyushy, Japan, December 6-8, 1993 (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur