CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A modified lee-kesler equation of state for refrigerants

Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Krister Ström (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Maria Sörner (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Chemical Engineering Communications (0098-6445). Vol. 125 (1993), p. 139-154.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44472

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)
Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur