CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process integration of industrial heat pumps

Erik Wallin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at 4th International Energy Agency Heat Pumps Conference Maastrict, The Netherlands, April 26-29, 1993 (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2007-07-25.
CPL Pubid: 44468

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur