CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efarenheter från en ickeazeotrop blandning i en mw värmepumpanläggning

Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid Norsk Kjöleteknisk Möte 1993, Högskolesenteret i Vestfold, Norge, 19-21 februari 1993 (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2007-07-25.
CPL Pubid: 44467

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur