CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ickezeotropa blandningar som ersättningmedium CFC12

Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid 14. Nordiska Kylmötet och 6. Nordiska Värmepumpdagarna Nådendal, Finland, 9-12 juni 1993 (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2007-07-25.
CPL Pubid: 44466

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur