CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences of a nonazeotropic mixtures as replacement for CFC12

Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Heat Recovery Systems & CHP Vol. 14 (1994), 3, p. 279-286.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2011-09-08.
CPL Pubid: 44465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur