CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonazeotropic mixtures as replacements for CFC12

Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
presented at the 11th International Congresse of Chemical Engineering, Chemical Equipment Design and Automation, Prague, Czech Republik, August 29-September 3, 1993 (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2007-07-25.
CPL Pubid: 44464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur