CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-azeotropic mixtures as working fluids in two stage economizer-type heat pumps

Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
International Journal of Refigeration (1103-2952). Vol. 17 (1994), 6, p. 417-429.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

ISRN CTH-VOM-PB--7/93--SEDenna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2011-11-25.
CPL Pubid: 44462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur