CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of heat pumps in industrial processes

Erik Wallin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at 11th International Congress of Chemical Engineering, Chemical Equipment design and Automation. Praha, Czech Republic, August 29-September 3, 1993 (1103-2952). (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

ISRN CTH-VOM-PB--6/93--SEDenna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2007-07-25.
CPL Pubid: 44461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur