CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences with new refrigerants in evaporatiors

Peter Melin (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
1993.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-07-25. Senast ändrad 2007-07-25.
CPL Pubid: 44460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur