CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpens plats i energisystemet - ett sätt att klara växthuseffekten

Anders Åsblad ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid Nordiska värmepumpseminarium, Energiteknik 95 Stockholm, 16 maj 1995. (1103-2952). (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

ISRN CTH-VOM-PB—7/95-SE.Denna post skapades 2007-07-24. Senast ändrad 2011-12-21.
CPL Pubid: 44457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur