CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data och konsekvenser för dimensionering och design

Lennart Vamling (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Utvecklingsprogram för alternativa köldmedier i kylanläggningar och värmepumpar NUTEK, Stockholm, 20-23 november 1995. (1103-2952). (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

ISRN CTH-VOM-PB--13/95-SE.Denna post skapades 2007-07-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 44454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur