CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A process integration methodology for optimizing industrial CHP systems

Jan Strömberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Presented at the IEA Workshop on Industrial CHP, Santa Margherita, Italy, March, 1995 (1103-2952). (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

ISRN CTH-VOM-PB--8/95-SE.Denna post skapades 2007-07-24.
CPL Pubid: 44449

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur